Privacy verklaring

Voorwaarden & veiligheid

Via de website www.johome.nl van Johome, worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Johome acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking.In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen. 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en bij het aanschaffen van onze artikelen, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kun u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Met een account heeft u de mogelijkheid om aanvullende gegevens toe te voegen.

Wij verwerken de volgende gegevens van u (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze). Mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld deelname aan prijsvragen, het aanmaken van een account.

Account gegevens zijn: bv. naam, Geslacht, E-mailadres, Adresgegevens, Telefoonnummer, IP-adres, Betaalgegevens, Aankoopgeschiedenis en Online klikgedrag.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld zo lang u de account niet heeft verwijderd. Heeft u iets gekocht zonder online account dan bedraagt de maximale bewaartermijn, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, drie jaar na de laatste aankoop. Dit is afhankelijk van het product dat u heeft gekocht en de daarbij horende garantietermijn. Soms zal deze maximale bewaartermijn overschreden worden, maar alleen als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden.

 

E-mail

Wij kunnen u, indien u hiervoor toestemming voor heeft gegeven, e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Zo worden uw adresgegevens doorgegeven aan de pakketdiensten die u bestelling afleveren, zoals bv. PostNL of technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij uw gegevens volgens onze regels behandelen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookieverklaring kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Johome plaatst.

 

Profilering

Wij kunnen uwpersoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld te koppelen aan uw andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Daarnaast kunnen wij deze gegevens combineren met data die wij van externe partijen hebben verkregen, indien u hier toestemming voor heeft gegeven bij deze partij of bij ons. Op basis hiervan kunnen wij ons productaanbod personaliseren, zodat dit aansluit bij uw nteresses en aankoopgeschiedenis of kunnen wij een kredietcheck uitvoeren in de gevallen waarin wij dit nodig achten. Op deze wijze kunnen wij beter en gerichter met u communiceren en kunnen wij diverse analyses uitvoeren. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijden blijven waarborgen en heeft u het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering door uw eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot die gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw  privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u ons die mailen naar: info@johome.nl.